Baştan Yazılan Tarihin Göbeğinde Neresi Var?

Yakında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girecek olan Göbekli Tepe, son yılların en önemli arkeolojik keşiflerinden biri... Her birinin ağırlığı 4-5 tonu bulan, üzerinde çeşitli hayvanların betimlendiği T biçimli sütunlardan oluşan ritüel yapılar, günümüzden 12 bin yıl önce inşa edilmeye başlanmış.

Henüz hayvan ve bitkileri evcilleştirmemiş olan, hatta yerleşik hayata geçmemiş olan ve avcı-toplayıcılıkla geçinen Göbekli Tepe toplulukları, böylesine büyük çaplı inşaat organizasyonlarını nasıl yapabiliyordu? Ortaya çıkardıkları mimari ve sembolizm ne anlatıyordu?

ODTÜ Bilim Kafe etkinliğinde Göbekli Tepe’yi bölgesel bağlamda Neolitik Süreç’in bir parçası olarak ele alacak ve dönemin sosyal ve sembolik sifrelerini çözmeye çalışacağız.


Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN

Kaliforniya Üniversitesi - Los Angeles (UCLA)’de arkeoloji doktorasını tamamladı. Getty Araştırma Enstitüsü ve Manchester Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi’nin kuruluşunda yer aldıktan sonra, TÜBÜTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı ve Bilim ve Teknik Dergisi Genel Yayın Yönetmenlği görevlerinde bulundu. Halen, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı’nda Öğretim Üyesi ve ODTÜ Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı’dır. Çalışmaları, Anadolu’da Neolitik Dönem’in sosyal ve ekonomik bağlamının arasştırılması ve Avrupa’ya yayılımına odaklanmaktadır. Güney-Dogu Anadolu’dan Batı Anadolu’ya çeşitli arkeolojik projelerin yürütücülüğünü yapmaktadır.

cigdem.atakuman@gmail.com